Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z zakupem w serwisie towarów.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Pharma Medical House Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pod Lipą 4 lok. U6 KRS: 0000648227 NIP: 5213756285 REGON: 365901683
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.,) lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w celach marketingowych może odbywać się na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach zakupu informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”
 5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 1. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych
 2. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 3. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo:
  • dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii
  • prawo żądania sprostowania
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora
  • prawo cofnięcia zgody – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody
 4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 5. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych (Przelewy24.pl). Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nas. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu realizacji zamówienia lub dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. Dane osobowe przetwarzane są również w celach marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych oraz prowadzenia analiz marketingowych.